Regnvandsopsamling og regnvandsløsninger

Regnvandsløsninger

​Hvorfor er der så stor forskel på den Danske og Tyske side af grænsen?

Det viste billede er taget med drone ikke langt fra Tønder. Billedet er taget d. 24. feb. 2020 af Virkelyst Dronefoto. og blev bragt i JP d. 28. feb. 2020. Reportagen beskrev en lang række forklaringer fra den ansvarlige, Tønder kommune. Der er imidlertid en væsentlig detalje der ikke blev nævnt. Det drejer sig om 2 forskellige motoder til afledning af regnvand.

Tyskland har i de sidste 35 år satset på genbrug og lokal håndtering af regnvand. Det betyder, at boliger og virksomheder for størstepartens vedkommende genbruger regnvand til toiletskyl, tøjvask og procesvand. Den resterende del af regnvand nedsives lokalt hvor det falder. Tilløb til åerne er således kun den naturlige mængde vand fra marker, dræn og andre vandløb.

I Danmark har staten besluttet at alt regnvand der falder på bygninger og andre befæstede områder opsamles i kommunale kloakledninger og føres til vores vandløb, som så leder vandet ud i havet. Når der ikke forbruges eller nedsives regnvand, vil mængderne være kollosale, når det regner kraftigt og længe og vandløbene kan ikke bortlede de store mængder.

Vi har i mange år forsøgt at gøre opmærksom på denne fejldisponering. Jeg har personligt haft kontakt til samtlige miljøminister gennem de seneste år, men der kommer ingen respons. Det eneste jeg har hørt var et spagt “det er ikke et område der ligger øverst i bunken”.

Vi skal tænke på at vi hele tiden bebygger større og større arealer, og dermed fjerner nedsivning på disse områder og i stedet leder vandet ud i vores åløb, som ikke er opgraderet til at kunne transportere de store vandmængder. Vi ved at forskellen mellem Tyskland og Danmark, ikke skyldes uvidenhed i Danmark. Årsagen skal findes i vores afgiftssystem. Billedet taler jo sit tydelige sprog. Dette er ikke avanceret teknologi, teknologien destår enkle facts, som “vandet løber nedad”.

Der bruges fortsat milliarder hvert år på at videreudbygge en fatal fejldisponering. Der lægges fortsat massive hindringer for os, når vi anbefaler borgeren den rigtige og mest miljørigtige løsning.

Hvor vil du placere ansvaret for den enorme ødelæggelse, denne fejldisponering er årsag til?

Direktør Genvand ApS
Søren Quist Rasmussen
28.02.2020

Vil du gerne høre mere om regnvandsløsninger og regnvandsopsamling?

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring regnvansopsamling, eller har nogle spørgsmål til eventuelle regnvandsløsninger i dit hjem, så tøv ikke med at kontakte os. Vi tilbyder forskellige løsninger i form af regnvandsanlæg og regnvandsbeholdere. Vi står altid klar til sparring og professionel hjælp.

(+45) 40 13 81 57
genvand@gmail.com
Følg os